Bekokat

bekokat

Konvenční zpracování stlačeného vzduchu má technické a ekonomické omezení, pokud jde o zvláště vysoké nároky na zbytkový obsah oleje. Katalyzátor BEKOKAT stanovuje nové standardy v úpravě stlačeného vzduchu.

Co je to katalytické čištění stlačeného vzduchu?

Úplná oxidace uhlovodíků v heterogenních katalyzátorech je bezpečný a zavedený postup v mnoha oblastech průmyslu a v technologii ochrany životního prostředí. Při této úplné oxidaci dochází ke katalytickému spalování uhlovodíků přítomných ve stlačeném vzduchu a jejich přeměně na H2O + CO2 .

Proč BEKOKAT?

BEKOKAT čistí stlačený vzduch spolehlivě. Obsah zbytkového oleje na výstupu v množství 0,003 mg/m³ je lepší než určuje norma DIN EN 8573-1 / ISO 8573-1 pro třídu 1, která definuje obsah zbytkového oleje 0,01 mg/m³. Výsledný kondenzát stlačeného vzduchu je čistý a bez oleje. Proto může být odveden bez další úpravy do kanalizace.

Systém BEKOKAT může být nainstalován přímo za kompresor pro celkovou úpravu veškerého stlačeného vzduchu nebo na místě použití.

Výhody

  • Poskytuje konstantní bezolejový stlačený vzduch
  • Pracuje bez ohledu na teplotu, vlhkost a koncentraci oleje ve vstupujícím vzduchu
  • Je šetrný k životnímu prostředí, neprodukuje žádný nebezpečný odpad. Výstupem je čistý kondenzát (voda) bez oleje
  • Má dlouhou životnost katalytické náplně
  • Může neomezeně pracovat při částečném zatížení
 
Bekokat CC - 060
Bekokat CC - 120
Bekokat CC - 180
Bekokat CC - 360
Bekokat CC - 720
Bekokat CC - 1200