Bekosplit

bekosplit

Zařízení ke štěpení emulzí BEKOSPLIT

Plně automatické zařízení k úpravě emulzí s kompaktním konstrukčním uspořádáním pro nepřerušované i přerušované čištění olejových/vodních emulzí. Jednoduchý a spolehlivý postup s využitím ekologického materiálu alumina mineral (bentonit). Během jediné operace dochází ke štěpení emulze a k zapouzdření olejových částic.

Oblasti použití

1. Úprava kompresorového kondenzátu obsahujícího emulzi

Zařízení ke štěpení kondenzátu slouží k úpravě kompresorového kondenzátu, obsahujícího emulzi, a to při dodržování důležitých právních předpisů. BEKOSPLIT vyžaduje obvykle schválení k činnosti. Překontrolujte, prosím, platnost důležitých předpisů u Vašich místních úřadů. Zařízení ke štěpení emulzí BEKOSPLIT konstrukčních velikostí 11 až 16 bylo technicky schváleno Německým Ústavem stavební techniky (Deutsches Institut für Bautechnik DIBt, Berlin) pro úpravu kompresorových kondenzátů obsahujících emulze. Co se týká jejich provozování v Německu, schvalovací postup není požadován.

2. Úprava olejem kontaminované odpadní vody

Pokud upravujete olejem kontaminovanou odpadní vodu, např.z průmyslových postupů, činnost emulzního štěpícího zařízení BEKOSPLIT musí být oficiálně schválena.

Charakteristiky

 • Samospouštěcí čerpadlo

 • Počítadlo provozních hodin

 • 2 reakční nádrže pro primární a sekundární reakci

 • Kontejner pro zásobu štěpícího prostředku s dávkovací jednotkou

 • Filtrační stupeň s 1 filtračním pytlem

 • Plně automatická regulace

 • Systém s kapacitním čidlem k elektronickému monitorování plnících hladin a posloupnosti jednotlivých operací

 • Místní čidlo kontroluje hladinu

 • Manuální kontrola zakalení s použitím referenční sady

 • 4 potenciální volné kontakty (např. pro údržbu a alarm)

 •  

  Bekosplit 11
  Bekosplit 12
  Bekosplit 13
  Bekosplit 14
  Bekosplit 14S
  Bekosplit 15
  Bekosplit 16