Tlakové nádoby

IMMAGINE FRONTE A C

Dodáváme tlakové nádoby – vzdušníky ve standardním vertikálním provedení. Vzdušníky jsou dodávány v nátěru základní barvou, nebo v barvě „modré nebeské“ RAL 5015, případně pozinkované. Je možno také dodat další provedení tlakových nádob, atypická provedení, nádoby se speciální vnitřní úpravou pro potravinářství a zdravotnictví (včetně atestu) apod. Speciální provedení podle možností výroby. Jiné velikosti, provedení a tlak na vyžádání.

Tlakové nádoby dodáváme samostatné bez armatur (kulové kohouty, pojistný ventil, manometr, odkalovací vedení). Je možné dodat k příslušné velikosti vzdušníku sadu armatur dle naší specifikace, nebo dle Vašich požadavků.

Vzdušníky nejsou dodávány s inspekčním revizním otvorem. Tento inspekční otvor je možný doobjednat za příplatek.

Místem výroby je EU.

Součástí vzdušníků je předepsaná průvodní dokumentace – „Pasport tlakové nádoby“.

Vzdušníky spadají pod vyhrazená tlaková zařízení a podléhají pravidelným kontrolám.

Provoz tlakových nádob se řídí ČSN 690012, která určuje následující revize:

- výchozí revize, provádí se u tlakových nádob nových, rekonstruovaných nebo opravených podle čl. 146 a u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných

- první provozní revize, provádí se do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby

- provozní revize, provádí se při provozu, nejméně jednou ročně

- vnitřní revize, provádí se ve lhůtě ne delší pěti let

- tlaková zkouška, provádí se nejpozději jednou za devět let od předcházející tlakové zkoušky, pokud v pokynech pro uvádění nádob do provozu není uvedena kratší lhůta

K obsluze tlakové nádoby musí být provozovatelem jmenována zodpovědná osoba starší 18-ti let, která musí být proškolena a přezkoušena. Proškolení a přezkoušení obsluhy provádí revizní technik tlakových nádob.

O provozu tlakových nádob a pravidelných zkouškách zákonných armatur vede proškolená obsluha „Provozní deník tlakové nádoby“.

 

 

Tlakové nádoby 10,8 - 11,5 bar
Tlakové nádoby 16 bar