Início » Psychologie » Průvodce, jak přimět dítě k dodržování pravidel

Průvodce, jak přimět dítě k dodržování pravidel

Pochopení významu pravidel

Především je důležité pochopit, že pravidla nejsou omezením, ale vodítkem k harmonickému životu. Podle francouzské organizace Observatoire Français des Usages de l’Enfance umožňují pravidla dětem strukturovat jejich chování a způsob myšlení.

Pochopení a respektování pravidel je v dnešní společnosti nezbytnou dovedností.

Stanovení jasných a konzistentních pravidel

Geniální technika (15 minut), jak přimět dospívající k úklidu pokoje!© VracDrive

Prvním krokem je stanovení jasných a konzistentních pravidel. Je důležité, aby vaše dítě přesně chápalo, co se od něj očekává.

Například místo toho, abyste říkali buď hodný, vysvětlete, co tím hodným myslíte. Za tímto účelem věnujte čas vysvětlení každého pravidla, jeho důležitosti a důsledků jeho porušení.

Podle Francouzské asociace pro pozitivní výchovu platí, že pokud jsou očekávání jasná, děti mají obecně větší sklon je respektovat.

Nezapomeňte pravidla zviditelnit! Dobrou připomínkou může být nástěnka v domě s různými pravidly. Například můj šestiletý syn měl problémy s udržováním pořádku ve svém pokoji.

Přečtěte si také  Moje emocionální cesta na Tinderu: traumatická zkušenost

Společně jsme vytvořili tabulku s různými úkoly, které je třeba každý den udělat. Výsledek? Mnohem více se zapojuje a její pokoj je vždy uklizený!

Podpora dialogu a naslouchání

Pokud jde o stanovení pravidel, je dialog nezbytný. Je důležité nevnucovat pravidla jednostranně, ale naslouchat i názoru dítěte. Francouzský institut pro výzkum emocí a chování dětí (Institut Français de Recherche sur les Émotions et le Comportement Enfantin) uvádí, že děti budou s větší pravděpodobností respektovat pravidlo, které pomohly vytvořit.

@its_colinn_

#POV – je te respecte❤️ #fyp #viral #respect #normal

IDK You Yet – Alexander 23

Stále si vzpomínám na den, kdy moje malá Julie, které je nyní deset let, projevila potíže s dodržováním našeho pevného časového rozvrhu jídla. Po diskusi s ní jsme se dohodli, že víkendy trochu omezíme. Výsledkem bylo, že rodinná jídla se stala mnohem příjemnější a bezkonfliktnější.

Přečtěte si také  Jak si zvýšit sebevědomí a dosáhnout osobních cílů

Přijetí důsledného postoje

Nezastavitelná technika, která přiměje vaše dítě respektovat domácí pravidla© VracDrive

Důležitým klíčem k tomu, aby vaše dítě dodržovalo pravidla, je důslednost. Nestačí jen pravidla stanovit, musíte je také sami respektovat. Jít příkladem je mocným výchovným prostředkem.

Jak upozorňuje Académie française des sciences de l’éducation, děti se učí především napodobováním. Příklad rodičů má proto značný vliv na vývoj jejich chování.

Stručně řečeno, má-li vaše dítě respektovat pravidla domácnosti, nezapomeňte, že je musí pochopit, sdílet a respektovat všichni, včetně dospělých. Stanovení pravidel je týmová práce, která vyžaduje pochopení, důslednost a samozřejmě i notnou dávku trpělivosti.

Hodně štěstí!

Jana Tlusta
Skriven av : Jana Tlusta